Çözümlerimiz

Oracle Veritabanı Yönetimi

IT altyapınızda yer alan Oracle veritabanlarının, yerinde&uzaktan yönetimi, bakımı, versiyon yükseltme işlemleri, yama uygulamaları ve başka platformlara taşınması konularında sunduğumuz çözümdür.

Oracle Bütünleşik Sistemler Danışmanlığı

IT altyapınızda yer alan Oracle Appliance(Exadata&ODA) üzerindeki veritabanlarının, yerinde&uzaktan yönetimiyle, performans izleme, migration ve upgrade konularında sunduğumuz çözümdür.

Oracle GoldenGate Yönetimi

IT altyapınızda yer alan Oracle veritabanlarının, kendi içinde yada faklı veritabanlarına (MSSQL, PostgreSQL, MySQL, MariaDB vb.) gerçek zamanlı olarak veri aktarımı yapılmasını sağlayan Oracle GoldenGate ürününün kurulması ve yönetimi gibi konularda sunduğumuz çözümdür.

Microsoft SQL Server Veritabanı Yönetimi

IT altyapınızda yer alan Microsoft SQL Server Veritabanlarının, yerinde&uzaktan yönetimi, bakımı, versiyon yükseltme işlemleri, yama uygulamaları, AlwaysON, Log Shipping, Mirroring yapılarının kurgulanması konularında sunduğumuz çözümdür.

PostgreSQL Veritabanı Yönetimi

IT altyapınızda yer alan PostgreSQL veritabanlarının, yerinde&uzaktan yönetimi, bakımı, versiyon yükseltme işlemleri, yama uygulamaları, başka platformlara taşınması, Hot&Warm Standby felaket kurtarma yapısının kurulması ve yönetilmesi konularında sunduğumuz çözümdür.

Büyük Veri ve MongoDB Danışmanlığı

İçeriği karmaşık, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verilerden meydana gelen ve boyut bakımından çok yer tutan büyük miktarda verinin ekonomik ve ölçeklenebilir bir biçimde depolanması ve analiz edilebilmesi konularında sunduğumuz çözümdür.

Couchbase Veritabanı Yönetimi

Document ve key-value tabanlı, memory-first yapısına sahip bir NoSQL veritabanı olan ve verileri JSON olarak tutan Couchbase Veritabanı kurulumu, yönetimi, versiyon yükseltme hizmetleri için sunduğumuz çözümdür.

Couchbase & Scylla Veritabanı Yönetimi

Düşük latency ve yüksek throughput istediğiniz kritik uygulamalarınızda, NOSQL veritabanı Scylla ve Couchbase veritabanının kurulumu, yönetimi, versiyon yükseltme hizmetleri için sunduğumuz çözümdür.

MySQL/MaridaDB Veritabanı Yönetimi

IT altyapınızda yer alan MySQLve MaridaDB veritabanlarının, yerinde yada uzaktan yönetimi, bakımı, versiyon yükseltme işlemleri, yama uygulamaları ve başka platformlara taşınması konularında sunduğumuz çözümdür.

Veritabanı Felaket Kurtarma Yönetimi

IT altyapınızda yer alan Oracle Veritabanlarının beklenmeyen sistem hataları neticesinde oluşabilecek veri kayıplarını minimuma indiren Oracle Data Guard yapısının kurulması ve yönetimi konularında sunduğumuz felaket kurtarma çözümdür.

Veri Ambarı ve İş Zekâsı Danışmanlığı

Firmanızın sahip olduğu verilerin bilgiye, bilginin de gelecekte alınacak stratejik kararlar ve doğru adımlara dönüştürülmesine imkân veren çözümdür.

İletişim Formu

7 / 24

    X